CIEŚLA CKU

Cieśla CKU  

Wybierając Kurs Kształcenia w zawodzie Cieśla słuchacz przedewszystkim zostanie wyposażony w więdzę teoretyczną i praktyczną z zakresu:
- Podstawy budownictwa w robotach ciesielskich
- Rysunek zawodowy i konstrukcje
- Wykonywanie konstrukcji drewnianych
- Wykonywanie napraw, renowacji i rozbiórek konstrukcji drewnianych
- Wykonywanie form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych oraz deskowań systemowych

Od osoby na stanowisku cieśli wymaga się odpowiedniej kondycji fizycznej, zdolności manualnych, dokładności oraz systematyczności. Solidność i umiejętność współdziałania z innymi pracownikami. Praca na budowie wymaga odporności na długotrwały wysiłek, odpowiednich warunków zdrowotnych i braku lęku wysokości.
Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych pragnących zdobyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zawodzie CIEŚLA oraz osób już pracujących w tym zawodzie i chcących potwierdzić swoje kwalifikacje uzyskując dyplom państwowy.

Galeria