DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO WRAZ Z WZORAMI PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA

UWAGA!!!

KONIECZNIE WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

DLA WSZYSTKICH KURSÓW DATA ZAKOŃCZENIA TO 25 LISTOPADA 2023 R.

PROSZĘ O WYRAŹNE WPROWADZANIE DANYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ADRESÓW E-MAIL I NR TELEFONU 
GDYŻ Z SYSTEMU EGZAMINACYJNEGO OTRZYMAJĄ PAŃSTWO NA PODANE DANE LOGINY I HASŁA 

!!! DEKLARACJE NALEŻY SKŁADAĆ DO 15 WRZEŚNIA DO SEKRETARIATU SZKOŁY !!!