ERASMUS + 


Podsumowanie projektu „ Ten zawód jest dla mnie” Program staży zawodowych dla uczniów Technikum drzewnego i leśnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko 
 
Poprzez zagraniczną praktykę   uczniowie  zdobyli doświadczenie zawodowe, które w dużym stopniu ułatwi  im znalezienie atrakcyjnej pracy w Polsce i za granicą. Dzięki mobilności  zwiększyła się  znajomość języka angielskiego,  języka hiszpańskiego zauważono wzrost wiedzy i kompetencji zawodowych,  wiedzy na temat kultury i tradycji Hiszpanii, tolerancji i otwartości międzynarodowej, umiejętności organizacyjnych, interpersonalnych, społecznych i osobistych. Projekt pod nazwą ,,Ten zawód jest dla mnie” był niesamowitym przeżyciem i doświadczeniem dla wszystkich uczestników, stał się szansą na zdobycie wiedzy i umiejętności językowych, kulturowych  oraz możliwością uzyskania atrakcyjnej pracy w dalszej przyszłości  zawodowej, bowiem uczniowie mieli możliwość   zapoznania się z technikami i metodami nauczania w przedsiębiorstwach hiszpańskich.

Kolejnym kluczowym aspektem mobilności było nabycie istotnych kwalifikacji zawodowych, wzrost pewności siebie, poczucie własnej wartości. Miesięczne praktyki  w Hiszpanii  wpłynęły pozytywnie na kształtowanie postawy młodego człowieka,  w tym na podejmowane zadania wymagające większej  odpowiedzialności.  W tym celu  podjęto   w czerwcu działanie upowszechniające propagowanie rezultatów projektu. Pierwszym z nich jest organizacja dzisiejszego dnia pod nazwą podsumowanie, wręczenie certyfikatów Europass Mobilność, prezentacja multimedialna z dwóch wyjazdów na praktyki zagraniczne. Zamieszczenie informacji o projekcie na stronie szkoły i facebooku, które dotyczyć będą wszelkich działań podjętych w zakresie przygotowania uczniów do mobilności zagranicznej i samego pobytu w Santiago de kompostela oraz akcji promujących  projekt w szkole, w  mediach lokalnych.  

W podsumowaniu wyników ewaluacji mobilności  warto zacytować  opinie uczniów: dlaczego warto było uczestniczyć w projekcie Erasmus+?
 

  • ,, Erasmus był prawdziwą szkołą życia, uczył radzenia sobie w obcym kraju, w nowych warunkach,   stanowił świetną okazję do tego, aby zacząć odważniej patrzeć w przyszłość i podejmować twórczo  decyzje”.
  • ,,Uczestnictwo praktykach zagranicznym  jest mile widziane w życiorysie i cenione przez pracodawców, stanowi dobrą inwestycję w dalszej ścieżce zawodowej”.
  • ,,Uczestnictwo w Erasmusie dało szansę na zdobycie nowej wiedzy, doświadczenia zawodowego, poznanie nowych metod i form pracy, umiejętność posługiwania się językiem obcym” .
  • ,, Wyjazd na staż zagraniczny  był szansą na podróżowanie,  zwiedzanie kraju, poznanie  najważniejszych jego zabytków ”.
  • ,, Dzięki pobytowi zagranicznemu  zwiększyły się umiejętności adaptacyjne, poznaliśmy swoje słabe i mocne strony, staliśmy się otwarci , tolerancyjni na obce kultury”.
  • ,, Wyjazd był  nie tylko okazją do zdobycia kwalifikacji zawodowych, poznania kultury i historii Hiszpanii, ale również zawiązania przyjaźni z nowo poznanymi ludźmi.

Projekt w dużym stopniu wpłynął na podwyższenie jakości działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i zwiększył  kompetencje w obszarze zarządzania projektami. 

Łukasz Majewski