Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Ankieta

Co zasadzić w lesie?

Koło matematyczne

1. Zajęcia przygotowujące do matury poniedziałek godz.7:10.

2. Konsultacje matematyczne - czwartek godz.14:20-15:05.