Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

KURSY DOSKONALĄCE

2023-05-22 13:31:41

WARSZTATY SNYCERSKIE

WARSZTATY SNYCERSKIE

Serdecznie zapraszamy na warsztaty snycerskie

Termin: 30.06 - 07.07.2023 r.

Liczba miejsc na warsztatach: 11 (grupa minimalna 5)

 

Koszt uczestnictwa: 1750 zł (obejmuje udział w warsztatach, materiały, zapewnienie odpowiednich narzędzi do pracy)

 

Możliwe jest korzystanie z noclegu na terenie Schroniska Młodzieżowego (Internatu):
pokój 3-5 osobowe - 40 zł/noc

Istnieje możliwość wykupienia pełnego wyżywienie w trakcie trwania warsztatów (śniadanie, obiad, kolacja) w cenie 50 zł/dzień

 

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu (dostępny poniżej) do 23 czerwca.

Potwierdzeniem zgłoszenie jest wpłata zaliczki w kwocie 300 zł do 23 czerwca na konto, które zostanie podane w odpowiedzi na przesłany formularz zgłoszeniowy.

Przykłady realizowanych podczas warsztatów zagadnień:

 • Czym jest snycerstwo – definicja, praktyka, ewolucja
 • Zasady BHP i organizacja pracy w snycerstwie
 • Historia ornamentu – inspiracja
 • Style w architekturze, rzeźbie i meblarstwie
 • Detale architektoniczne, rzeźbiarskie i meblarskie w stylach epok
 • Podstawy kompozycji plastycznej wykorzystującej rytm, powtarzalność form (teoria i ćwiczenia)
 • Informacje o technologii drewna
 • Gatunki drewna stosowane w snycerstwie
 • Ornament geometryczny, florystyczny, zoomorficzny, antropomorficzny i fantastyczny (teoria i ćwiczenia)
 • Rysunek odręczny – szkice ornamentu, uzyskiwanie kompozycji o jedno i dwu osiowej symetrii (ćwiczenia).
 • Warsztat snycerza (BHP)
 • a) środowisko okołostrugnicowe
 • b) kultura pracy, przechowywanie, przygotowanie narzędzi do pracy -ostrzenie dłut metodą tradycyjną (ręczne) -ostrzenie dłut metodą mechaniczną
 • Indywidualne ćwiczenia snycerskie (BHP)
 • a) wprawki
 • b) rozpoznawanie przeznaczenia dłut c)rozpoznawanie faktury jaką pozostawiają dłuta d)modelowanie np.. sześcianu, walca, stożka, kuli, owalu
 • c) rozpoznawanie momentu kiedy dłuto wymaga ostrzenia
 • Indywidualne ćwiczenia snycerskie (BHP)
 • Metody przenoszenia rysunku (ornamentu) na deskę
 • Przygotowanie modelu ornamentu w glinie
 • Piłowanie krzywo- i prostoliniowe, tradycyjne i z zastosowaniem elektronarzędzi (BHP)
 • Modelowanie ornamentu
 • Dłuta i ich ślad. Wykorzystanie różnych kształtów roboczej powierzchni dłuta w celu uzyskania oczekiwanej formy i faktury drewna
 • Punce. Narzędzia kreujące różnorodną fakturę drewna
 • Metody, korekty błędów i napraw w snycerstwie
 • Techniki wykończeniowe w uszlachetnianiu powierzchni snycerskiej takie jak: barwienie, olejowanie, woskowanie, malowanie kryjące, politurowanie, patynowanie, starzenie i decupage, pozłotnictwo (ćwiczenia)
 • Typografia. Podstawy kompozycji literniczych (teoria i ćwiczenia)
 • Ciekawostki snycerskie. Tworzenie form ażurowych o kształcie płaskim, walcowym i kulistym
 • Metody zapewniające powtarzalność form i kształtów w snycerstwie
 • Renowacja i konserwacja wyrobów snycerskich
 • Zastosowanie elektronarzędzi w wyrobach snycerskich
 • Ćwiczenia rozwijające kreatywność plastyczną, wrażliwość na wykorzystanie w projektowaniu ornamentu znalezionych w otoczeniu elementów np.. naturalnych form drewna, przedmiotom codziennego użytku nadanie innego znaczenia niż użytkowe (surrealizm, asocjacja)
 • Wykorzystywanie faktury drewna
 • Rzeźba przestrzenna

2022-06-23 09:46:37

Projektowanie i wykonywanie łodzi typu "KANU"

Projektowanie i wykonywanie łodzi typu "KANU"

2022-05-11 13:01:27

KURSY - EGZAMINY CZELADNICZE-MISTRZOWSKIE

POLECAMY

2022-05-11 12:26:08

KRYCIE ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW GONTEM DREWNIANYM

KRYCIE ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW GONTEM DREWNIANYM

Dodatkowe informacje można znaleźć w odnośniku ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

POLECAMY

2022-05-11 12:08:12

KONSERWACJA I RENOWACJA ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

KONSERWACJA I RENOWACJA ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

Dodatkowe informacje można znaleźć w odnośniku ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒