W dniu 25.09.2022 r. podczas zebrania wyborczego ukonstytuowała się Rada Rodziców.


Przewodniczący   RR                    - Anna Wojtacka

Wiceprzewodniczący RR             - Robert Kot

Skarbnik RR                                  - Magdalena Sapała

Sekretarz RR                                - Tadeusz Hamera

 

Komisja rewizyjna RR:                - Monika Rodakowska
                                                      - Monika Solarska-Głębocka
                                                      - Mariusz Grotkowski

 

 

W dniu 12.12.2021 r. podjęto Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Rady Rodziców


Regulamin Rady Rodziców>>>


Uchwała nr 1>>>

Uchwała nr 8>>>

 


ARCHIWUM

Uchwała nr 3>>>

Uchwała nr 4>>>

Uchwała nr 5>>>

Uchwała nr 6>>>

Uchwała nt 7>>>

Uchwała nr 9>>>

Uchwała nr 10>>>

Sprawozdanie z pracy Rady Rodziców.2021/2022>>>