Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Ankieta

Co zasadzić w lesie?

Rada Rodziców

W dniu 12.12.2021 r. podczas zebrania wyborczego ukonstytuowała się Rada Rodziców.


Przewodniczący   RR                    - Anna Wojtacka

Wice- Przewodnicząca RR           - Robert Kot

Skarbnik RR                                  - Monika Moniak

Sekretarz RR                                - Tadeusz Hamera

 

Komisja rewizyjna RR:                  - Monika Rodakowska
                                                      - Monika Solarska-Głębocka
                                                      - Mariusz Grotkowski

 

 

W dniu 12.12.2021 r. podjęto Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Rady Rodziców


Regulamin Rady Rodziców>>>


Uchwała nr 10>>>

Uchwała nr 9>>>

Uchwała nr 8>>>

Uchwała nr 3>>>

Uchwała nr 1>>>