Adwent – okres liturgiczny rozpoczynający rok kościelny, poprzedzający Boże Narodzenie i przygotowujący na przyjście Chrystusa w liturgii Bożego Narodzenia., a także na jego powtórne przyjście przy końcu świata. Adwent trwa do 23-28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele.

Teksty liturgiczne tego okresu ukazują postać świętych, którzy poprzedzili lub przepowiadali przyjście mesjasza, a więc Najświętszą Maryje Pannę, świętego Jana Chrzciciela, proroka Izajasza, wspominają dawne oczekiwanie ludzi na przyjście obiecanego Zbawiciela. Od chwili gdy Bóg po pierwszym grzechu dal obietnicę pojednania, naród wybrany z nadzieją oczekiwał jej spełnienia. Podobnie i pozostała ludzkość, często podświadomie oczekiwała – jak świadczą różne tradycje i wierzenia – nadejście czegoś nowego, lepszego. Adwent jest więc pamiątka tego długiego oczekiwania.