Deklaracja rezygnacji z kursu
 

Deklaracja zawieszenia nauki

 

W przypadku konieczności rezygnacji z przyczyn losowych z kursu lub potrzeby zawieszenia nauki należy wypełnić wybrany kwestionariusz i złożyć w sekretariacie szkoły. Możliwe jest przesłanie deklaracji pocztą tradycyjną na adres:
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego  w Garbatce-Letnisku, ul.Hanki Lewandowicz 4, 26-930 Garbatka-Letnisko

Jeżeli osoba składająca rezygnację chce ponownie przystąpić do rekrutacji w wybranym semestrze/roku wskazuje taką informację w deklaracji, oraz na miesiąc przed wznowieniem nauki przekazuje taką informację do sekretariatu.