Rok szkolny 2022/2023


Przewodniczący:

Gabriele Woś                 kl. III TL    


Zastępcy:

Filip Szlaużys                kl. IV TLp

Stanisław Urbański     kl. III TD


Skarbnik:

Aleksander Wojtacki  kl. III TD


Sekretarz:

Jan Słowik                    kl. III TD


Sekcja pomocy koleżeńskiej

Maria Pasieczna

Mateusz Sakowicz

Oskar Grabowski

Bartosz Włodarczyk

Dawid Plesiewicz


Sekcja kulturalno-rozrywkowa

Helena Suchorska

Patrycja Rogalska

Weronika Letkiewicz

Sebastian Rutkowski


Sekcja promocji szkoły

Helena Suchorska

Jakub Rechnia

Kamil Sidor

Bartosz Śliwka

Nikodem Ratyński

Bartosz Stelmach

Bartłomiej Tyburcy


Sekcja sportowa

Stanisław Urbański

Nikodem Rydz

Kamil Sidor

Jakub Rechnia

Aleksander Kołacz

Feliks Szlaużys


Sekcja fotograficzno-pisarska

Maria Maczan

Bartosz Romański

Bartosz Dobrzyński

Szymon Rydz


Opiekunowie:

Anna Witkowska

Sylwia Pyśniak