Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Ankieta

Co zasadzić w lesie?

Stolarz

1. Posługiwanie się dokumentacją techniczną
2. Klasyfikowanie wyrobów z drewna
2. Określanie właściwości drewna
3. Charakterystyka materiałów drzewnych i pomocniczych.Okleiny. Obłogi. płyty wiór.pilśn. stolarskie. Obliczanie miąższości drewna i tarcicy
4. Suszenie drewna
5. Magazynowanie składowanie oraz transport wyrobów stolarskich
6. Klejenie elementów z drewna i tworz. drezewnych.Kleje i klejenie. maszyny i urządenia do klejenia
7. Wykończenie pow drewna M. Dziedzicki
8. Maszynowe pozyskiwanie elementów surowych. Klasyfikacja.iPrzygotow.pilarek.pił itp.
9. Obróbka hydrotermiczna drewna
10. Obsługa obrabiarek CNC do obróbki drewna
11. Organizowanie produkcji wyrobów stolarskich
12. Plastyczna obróbka drewna
13. Prowadzenie hydrotermicznej obróbki drewna
14. Przestrzeganie bhp p.poż oraz środowiska pracy
15. Rozpoznawanie okuć i akcesoriów meblowych
16. Technologia strugania wyrównuj. grubość. i szlifowania
17. Wykonywanie konserwacji drewna i tworzyw drzewnych
18. Wykonywanie maszynowej obróbki drewna i tworzyw drzewnych. Piły i pilarki.strugarki. frezy i frezarki. Wiertła i wiercenie.Szlifierki
19. Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów stolarskich
20. Wykonywanie napraw oraz renowacji elem. z drewna i tw. drezewnych
21. Wykonywanie plastycznej obróbki drewna
22. Wykonywanie polączen w konstrukcjach z drewna
23. Wykonywanie polączeń stolarskich
24. Wykonywanie ręcznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych
25. Wytwarzanie mebli
26. Wytwarzanie wyrobów stolarki budowlanej 742[01].Z2.05