TAPICER CKU

Ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Tapicera umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia w firmach branży meblarskiej, firmach produkujących samochody, rzemieślniczych zakładach tapicerskich. Może także prowadzić własną firmę tapicerską i renowacji starych mebli tapicerowanych.

Do zadań zawodowych Tapicera należy:  

 - wytwarzanie mebli tapicerowanych,

 - przywracanie do użytku uszkodzonych lub zużytych mebli, 

 - wykonywanie tapicerowanych części wyposażenia środków transportu, na przykład samochodów i samolotów.

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Wyroby tapicerskie wykonane przez uczestników kursu

Zajęcia w Centrum Kształcenia Ustawicznego - warsztaty tapicerskie