Ocena:

4.5/5 | 4 głosów

 

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE: TECHNIK ARCHITEKTURY  KRAJOBRAZU.

 

Kwalifikacje z zawodzie Technik Architektury Krajobrazu:

OGR.03 –  Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (w tym zakresie: stylizacja ogrodów, dobór roślin, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, aranżacja wnętrz).

OGR.04 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (w tym zakresie: projektowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu, projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu, pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu).

 

Technik architektury krajobrazu - to zawód dla osób kreatywnych, lubiących kontakt  z przyrodą, zainteresowanych ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną i chęć twórczego działania. Technik architektury krajobrazu to kierunek, po ukończeniu którego absolwent będzie przygotowany do projektowania, urządzania i pielęgnowania ogrodów oraz terenów zieleni miast i obszarów wiejskich. Technik architektury krajobrazu zajmuje się uprawą i pielęgnacją roślin, tworzeniem dekoracji kwiatowych z różnego typu nasadzeń. Architekt krajobrazu kształtuje otoczenie, chroni naturę, jest także artystą.

Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie w:

  1. firmach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania  ogrodów prywatnych,  publicznych terenów zieleni i rewaloryzujących zabytkowe założenia parkowe,
  2. urzędach, instytucjach i organizacjach zajmujących się ochroną przyrody i krajobrazu, w jednostkach administracji samorządowej, placówkach służb ochrony zabytków, może także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Nasi absolwenci otrzymają dobre przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach ogrodnictwa i architektury krajobrazu .Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną i warunki kształcenia.

Pracownie projektowe wyposażone w komputery z programami wspomagającymi procesy projektowania,  nowoczesny sprzęt geodezyjny i ogrodniczy. Zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli.