Ocena:

0/5 | 0 głosów

09.12.2022 r. w MDK w Radomiu odbył się XIX Powiatowy Festiwal Piosenki Turystycznej i Patriotycznej. Festiwal szczególnie ważny dla radomskiego PTSM, bo po raz pierwszy uhonorowano na nim Justynę Wulkiewicz. Patronat nad imprezą objął Starosta Radomski.

 


Do pracy przy ocenianiu występów poproszono:

Panią Katarzynę Kłos-Bochniak - Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu

Panią Magdalenę Krajewską - Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej

Pana Leszka Gryczka - muzyka, kompozytora, aranżera, realizatora dźwięku

Pana Łukasza Sobola - historyka, przewodnika turystycznego, Prezesa Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu, który przewodniczył obradom jury.

 

Do udziału w Festiwalu zgłosiło się 15 drużyn ze szkół i placówek Radomia i powiatu Radomskiego oraz Szkolnych Kół PTSM. Na scenie w piosenkach patriotycznych i turystycznych zaprezentowali się:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesicach z p. Joanną Piskorz i p. Renatą Zawiszą

2. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku z p. Jackiem Popisem i p. Pawłem Filą.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Parznicach z p. Romanem Danielewiczem i p. Martą Masełek

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Polanach z p. Iloną Zdanek-Sadkowską i p. Marzeną Kacprzak

5. Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu z p. Wiolettą Petrzak.

6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy z p. Moniką Kufel-Maletą i p. Kamilą Kołtun.

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku z p. Dariuszem Religą i p. Katarzyną Konopką.

8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach z p. Danutą Bazydła, p. Teresą Wakułą i p. Arkadiuszem Bazydło.

9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi z p. Martą Kapustą.

10. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Radomiu z p. Agnieszką Magierą.

11. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu i p. Wojciech Dębski.

12. Publiczna Szkoła Podstawowa im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko z. Łukaszem Zuchem.

13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim z p. Agnieszką Mosiołek.

14. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Szczerbackiej z p. Rafałem Prasałem.

15. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu z p. Agnieszką Szarpak.

 

Poziom występów był bardzo wysoki. Opiekunowie sięgnęli po oryginalny repertuar, dzięki czemu mogliśmy prześledzić historię pieśni i piosenek patriotycznych od XIX wieku do czasów współczesnych. Usłyszeliśmy m.in. "Przybyli ułani", "Gdzie są kwiaty z tamtych lat", "Rotę", "Miasto", "Dziewczynę z granatem". Na turystyczne szlaki powędrowaliśmy przy dźwiękach "Bieszczadzkiego traktu", "Wędrowca", "Stokrotki", "Bez Słów". Wszystkie występy dostarczyły wzruszeń. Wszystkie były wyjątkowe i warte zapamiętania. Szczególnie pięknie na scenie zaprezentowali się najmłodsi uczestnicy - z PSP nr 25 w Radomiu. Pierwszaki miały piękne stroje i swoją naturalnością i radością oczarowały starszych kolegów.

 

Konferansjerami byli uczniowie PSP nr 31, a jednocześnie prezes i wiceprezes Szkolnego Koła Turystycznego działającego przy tej szkole - Maria Maleta i Franciszek Potrzebowski. Uczniowie z 31 utworzyli biuro festiwalowe, przygotowali salę do występów, przygotowali poczęstunek dla gości. Czuwała nad nimi Pani Ewelina Iwańska, opiekun SKT. Pieczę nad nagłośnieniem imprezy sprawował Pan Leszek Zelga.

 

Nagrody otrzymali:

W kategorii piosenki patriotycznej:

I miejsce – Robert Witak – Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku

II miejsce – Zespół z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej

III miejsce – Bartosz Małysa z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Radomiu

Wyróżnienie – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bardzicach

Wyróżnienie – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy

Wyróżnienie – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesicach

 

W kategorii piosenki turystycznej:

I miejsce – ZSSOSiU w Radomiu

II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni-Letnisko

III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach

Wyróżnienie – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku

Wyróżnienie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Radomiu

Wyróżnienie – Publiczna Szkoła Podstawowa w Parznicach

 

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali indywidualne upominki oraz następujące świadczenia:

- znaczki festiwalowe,

- dyplomy,

- nagrody rzeczowe, które ufundowali:

1/ Starostwo Powiatowe w Radomiu – sprzęt turystyczny i sportowy, artykuły biurowe

 

2/ OM PTSM „Ziemia Radomska” – książki, materiały promocyjne

3/ Prezes OM PTSM "Ziemia Radomska" - puchary

 

Ogółem w XIX Powiatowym Festiwalu Piosenki Turystycznej i Patriotycznej udział wzięło 88 uczniów, 23 opiekunów oraz 12 gości – 123 osoby.

 
 

 

XIX Powiatowy Festiwal Piosenki Turystycznej i Patriotycznej