Rekrutacja na Kwalifikowane Kursy Zawodowe jest prowadzona przez cały rok.
Aby się zapisać na kurs należy przesłać wypełniony wniosek na adres szkoły za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w postaci skanu albo dobrej jakości zdjęcia na pocztę elektroniczną.
UWAGA!!! Zgłoszenie na kurs nie jest równoznaczne z przyjęciem na kurs! 

 

Wniosek należy przesyłać na adres mailowy: ckuwgarbatce@poczta.onet.pl w postaci skanu lub dobrej jakości zdjęcia,
na adres stacjonarny pocztą tradycyjną: Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, 
ul.Hanki Lewandowicz 4, 26-930 Garbatka-Letnisko.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, pod nr. tel.: 663 623 178 lub (48) 621 00 47