Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisko chroni Twoje dane osobowe i chroni twoje prawa. Kiedy załatwiasz sprawę w naszej szkole podajesz nam swoje dane osobowe.

Ich Administratorem jest Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisko.

Pozyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody.

Zbieramy tylko takie dane osobowe, które są konieczne, aby załatwić twoją sprawę.
Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy prawa.

Dbamy o bezpieczeństwo twoich danych.

Poinformujemy Cię o sytuacji, która mogłaby naruszyć twoje prawa.

Szybko się zajmiemy i wyciągniemy odpowiednie wnioski, aby lepiej chronić twoje dane. Jeżeli uznasz, że działania nasze są nie wystarczające masz prawo, złożyć skargę do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Warszawa 00-193 ul. Stawki 2

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o ochronie danych możesz skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych:

 inspektora ochrony danych – Marta Krzosek

tel. 48 621-00-47

Jeśli twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody możesz ją w każdej chwili wycofać.