Ocena:

4.2/5 | 6 głosów

DEKARZ:
Kwalifikacja zawodowa:

BD.08. Wykonywanie robót dekarskich

Dekarz to trudny zawód polegający na konstruowaniu pokrycia dachowego na wykonanym przez cieślę dachu. Jest wiele odmian prac dekarskich, które zależą od wykorzystywanych materiałów. Dekarze kryją blachą, papą, materiałami szlachetnymi jak miedź czy łupek. Dekarz kryje dachówką ale również gontem i słomą. Tak długo jak ludzie będą budować domu tak długo będą potrzebować dekarzy do ich pokrycia. Dekarstwo to profesja z tradycjami –cechowa, rzemieślnicy tego zawodu są od zawsze szanowaną grupą. Jest to zawód, który się ciągle rozwija bazując na coraz to nowszych osiągnięciach technologicznych jednak nie zapominający o tradycyjnych, klasycznych rozwiązaniach, które ciągle znajdują swoich odbiorców.

 

W kształceniu w zawodzie uczeń nabywa następujące umiejętności:

 

Wykonywanie i rozbiórka pokryć dachowych

absolwent:
-rozróżnia rodzaje i elementy konstrukcji dachów;
-rozróżnia rodzaje pokryć dachowych;
-posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonywania pokryć dachowych;
-sporządza rysunki połaci dachowych i elementów pokryć dachowych;
-sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych oraz kalkuluje koszty wykonania i rozbiórki pokryć dachowych;
-dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia oraz sprzęt do wykonania i rozbiórki pokryć dachowych;
-wykonuje izolacje pokryć dachowych;
-wykonuje podkłady pod pokrycia dachowe;
-wykonuje pokrycia dachów o różnych konstrukcjach i kształtach;
-montuje okna dachowe, wyłazy, świetliki i urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej;
-wykonuje roboty związane z remontem i rozbiórką pokryć dachowych;
-ocenia jakość wykonania pokryć dachowych;
-wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych oraz sporządza ich rozliczenie.

Wykonywanie obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych

absolwent:
-rozróżnia elementy systemów odwodnień połaci dachowych;
-posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonywania obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;
-sporządza rysunki obróbek dekarskich i elementów odwodnień połaci dachowych;
-sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem i rozbiórką obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych i kalkuluje koszty ich wykonania;
-dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania i rozbiórki obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;
-wykonuje i montuje elementy obróbek dekarskich;
-montuje elementy odwodnień połaci dachowych;
-wykonuje roboty związane z rozbiórką lub wymianą obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;
-ocenia jakość wykonania obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;
-wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem i rozbiórką obróbek dekarskich oraz odwodnień połaci dachowych oraz sporządza rozliczenie tych robót.

 

Dekarz może znaleźć zatrudnienie w:

  • firmach dekarskich wykonujących pokrycia połaci dachowych,
  • firmach dekarskich zajmujących się naprawami i renowacjami połaci dachowych,
  • firmach handlujących materiałami i narzędziami dekarskimi,
  • firmach wykonujących urządzenia i narzędzia dekarskie.

Uczeń kończący kierunek dekarza jest poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy. Wciąż rozwijający się rynek deweloperski i budowlany w Polsce zapewnia pewną pracę w tym zawodzie. Wielu absolwentów kierunków dekarskich w krótkim czasie od ukończenia edukacji zakłada własne firmy dekarskie.