Ocena:

0/5 | 0 głosów

OSTATNIE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W STAREJ SZKOLE „DRZEWNEJ”

 

 

23 czerwca w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku  odbyło się  zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

            Uczniów, nauczycieli, rodziców,  zaproszonych gości powitała konferansjerka, Patrycja Rogalska, od września uczennica klasy V Technikum Leśnego.

.   Po  wprowadzeniu pocztu sztandarowego, odegraniu hymnu państwowego pod nadzorem mistrza ceremoniału Tomasza Lewikowskiego ˗ nauczyciela wychowania fizycznego i geografii,  dźwięków sygnałówek  szkolnego Koła Sygnalistów pod kierunkiem Krzysztofa Giedyka ˗ nauczyciela przedmiotów zawodowych leśnych, prowadząca podkreśliła we wstępie  historyczną chwilę w dziejach „Drzewnej”. Fakt, że zbliża się przeniesienie do nowego kompleksu szkolnego, znajdującej się w uzdrowiskowej części Garbatki-Letniska i jeśli nic  nie stanie na przeszkodzie, jest to ostatnia  uroczystość zakończenia roku szkolnego w starej siedzibie placówki.

˗ Wisława Szymborska, Patronka Roku 2023, mówiła w znanym wierszu, że  „nic dwa razy się nie zdarza” i „choć­by­śmy ucznia­mi byli naj­tęp­szy­mi w szko­le świa­ta,  nie bę­dzie­my re­pe­to­wać  żad­nej zimy ani lata”.

            Następnie Patrycja Rogalska  odczytała  list do dyrekcji  oraz społeczności szkolnej  od marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika na okoliczność końca roku szkolnego. Oddała głos dyrektorowi ZSDiL Mirosławowi Dziedzickiemu, który ponownie przywitał  wszystkich zebranych w auli (sali numer 12),  personalnie wyróżniając gości:  księdza Augustyna Rymarczyka ˗  kanonika i proboszcza parafii  Garbatki-Letniska, Marcina Zmitrowicza, dyrektora Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, dodał, że związanego z Garbatką (wraz z rodziną,  bratem Radosławem Zmitrowiczem, obecnie biskupem pomocniczym diecezji kamienieckiej, w dzieciństwie mieszkał przy ulicy Spacerowej),  inżynierów nadzoru: Arkadiusza Lepę ˗  z Nadleśnictwa Kozienice, Anetę Sahajdak – z Nadleśnictwa Zwoleń i Tomasza Molendę ˗  leśniczego  z Leśnictwa Molendy w Nadleśnictwie Zwoleń, przedstawicieli Rady Rodziców ˗ Annę Wojtacką  i Roberta Kota.

 Z zaproszonych gości przemówił ksiądz Augustyn Rymarczyk. Dziękując za zaproszenie, przypomniał o odpowiedzialność za rozwijanie talentów. Odniósł się do profilu szkoły, wskazał na bliski papieżowi Franciszkowi aspekt ekologiczny, troskę o naturę. Życzył  udanego odpoczynku, dostrzegania Boga w pięknie przyrody.

Dyrektor Mirosław Dziedzicki  podsumował miniony rok. Wyraził obawę, ale też nadzieję i życzenie, by wraz z przenosinami do nowej szkoły nie zniknął wyjątkowy klimat „Drzewnej”, charakterystyczny dla tej przestrzeni, żeby udało się przenieść również tak rozpoznawalny „gen „Drzewnej”, atmosferę, z której słynie szkoła. Z pomocą Marcina Tomaszewskiego  ˗ nauczyciela przedmiotów zawodowych drzewnych, kierownika warsztatów szkolnych   wręczył  świadectwa „z paskiem” za bardzo dobre wyniki w nauce, dyplomy,  nagrody, także za wybitne osiągnięcia w zakresie praktycznej nauki zawodu, za  różnego rodzaju działalność na rzecz szkoły, inne sukcesy.

  Z kolei przedstawiciele Rady Rodziców, Anna Wojtacka  i Robert Kot, rozdali dyplomy i nagrody pieniężne uczniom wyłonionym w ramach głosowania w kilku kategoriach – dla przykładu:  najbardziej uśmiechnięty uczeń, najbardziej pomocny, z najwyższą  frekwencją, twarz szkoły (uczeń i uczennica), itd.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczną, łącząca się z obchodami święta patrona szkoły, w przededniu  imienin Jana Kochanowskiego.  Było to małe święto polskiej poezji,  hołd  dla Mistrza z Czarnolasu.

Kwartet Recytatorów Leśników w składzie: Bartosz Dobrzyński (kl. I TL),  Karol Niewiadomski i Nikodem Ratyński  (kl. II TL), Bartosz Białecki (kl. III TL) zaprezentował wiersze poetów,  którzy nawiązywali do twórczości Jana z Czarnolasu. Więc w kolejności:  Cyprian Norwid „Moja piosnka (I)”  (B. Dobrzyński), Maria Konopnicka „Lipy kwitną”, Bolesław Leśmian „Urszula Kochanowska” (K. Niewiadomski), Julian Tuwim „Rzecz czarnoleska” (B. Białecki),  Leopold Staff „Lipy” (N. Ratyński),  Konstanty Ildefons Gałczyński „Niobe”, „Dziewczyna z Centrali Instrumentów Muzycznych” (B. Dobrzyński), Tadeusz Różewicz „Na odejście poety i pociągu osobowego” (K. Niewiadomski). Na koniec, by upamiętnić  Rok Szymborskiej,  Bartosz Białecki  przeczytał  wiersz  „Ze wspomnień”  literackiej noblistki z 1996 roku,  do której dołączył, na tydzień przed przypadającą 30 czerwca  112. rocznicą urodzin,  jej poprzednik – Czesław Miłosz, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1980 roku. Wiersz Miłosza „Dar” przedstawił Nikodem Ratyński. A Miłoszową „Piosenkę o końcu świata” wygłosił, jak w tragedii greckiej w pieśni  na wyjście,  chór  Kwartetu Recytatorów Leśników, patrząc w finale na publiczność i powtarzając przesłanie: „Innego końca świata nie będzie”.

  Powyższy teksty  doczekały się oprawy muzycznej. Wykorzystano fragmenty utworów F. Chopina, W. A. Mozarta,  J. S. Bacha,   muzyki renesansowej Mikołaja z Krakowa,  G. P. Telemanna, L. Beethovena, P. Czajkowskiego,  E. Morricone. Muzykę udostępniał Kacper Świtka (kl. IV TD).

   Dyrektor szkoły ostrzegł przed zagrożeniami podczas  letniego wypoczynku.  Po życzeniach dobrze spędzonych dwóch miesięcy i szczęśliwego  powrotu do szkoły symbolicznym  ręcznym dzwonkiem „ogłosił” wakacje. 

 

 (ed)

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Uroczystość zakończenia roku szkolnego dobiega końca. Życzę zdrowych i udanych wakacji i poproszę ponownie o wystąpienie dyrektora szkoły, by symbolicznym  ostatnim dzwonkiem zakończył rok 2022/2023.

 

 Symboliczny dzwonek