Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Ankieta

Co zasadzić w lesie?

UROCZYSTE WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ NOWEJ SIEDZIBY NASZEJ SZKOŁY

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby

Szkoły Drzewnej i Leśnej w Garbatce-Letnisku

               

          To była historyczna chwila i data, która zapisała się złotymi zgłoskami w dziejach  „Drzewnej”- Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku. 10 stycznia 2022 roku został wymurowany kamień węgielny pod budowę nowego lokum szkoły.

 

            Od momentu powstania w 1948 roku Szkoła Drzewna mieści się w tych samych budynkach, pozostawiających wiele do życzenia. Dlatego przyszły kampus szkolny zaprojektowano jako obiekt na miarę XXI wieku:  z  dziedzińcami  między skrzydłami budynku wejściowym i rekreacyjnym,  z internatem,  kompleksem oświatowym, halą sportową z zapleczem częściami  łączącymi się na dwóch kondygnacjach,  z autonomicznymi warsztatami, do których zaprowadzi łącznik. A ponieważ  lokalizacja nowej szkoły znajduje się także przy Stacji Garbatka, ale w letniskowym rejonie miejscowości, w projekcie architektonicznym przedsięwzięcia uwzględniono nawiązanie do stylu drewnianych willi, tworzących tutejszą przestrzeń od okresu dwudziestolecia międzywojennego.

 

Budowę placówki powierzono firmie Skanska S.A., znanej z doświadczenia w realizacji tego typu ośrodków dydaktycznych. Inwestycję sfinansuje organ prowadzący jednostkę  - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  w grę wchodzi koszt 90 mln zł i czas – 21 miesięcy, co oznacza, że  uczniowie rozpoczną naukę w nowej szkole w 2023 roku.

 

W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę „Drzewnej” uczestniczyły m.in. władze Województwa Mazowieckiego  marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski, wicemarszałek i członkini zarządu  Elżbieta Lanc, wicemarszałek Wiesław Raboszuk, radny Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak,  dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Samorządu Województwa Mazowieckiego  Mirosław Krusiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Samorządu Województwa Mazowieckiego  Tomasz Rosłonek, dyrektor  Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  w Radomiu, Dawid Ruszczyk,  dr hab. inż. Piotr Borysiuk – profesor  Wydziału Technologii Drewna i Meblarstwa SGGW w Warszawie, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu  zastępca dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Piotr Kacprzak i Edyta Nowicka – kierownik Zespołu ds. Promocji  i Mediów,  Nadleśnictwa Kozienice   nadleśniczy Tomasz Sot, Nadleśnictwa Zwoleń  nadleśniczy Sławomir Okoń,  Nadleśnictwa Dobieszyn   nadleśniczy Paweł Sułkowski, Sylwia Brzezińska  zastępca dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie,  prof. dr hab. Bogusław Pacek – dyrektor  Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Wiktoria Charczenko  – wicedyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, dyrektor Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu Leszek Ruszczyk i Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie Ireneusz Domański, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice Elżbieta Stąpór, Marcin Ciężkowski – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu, Bartosz Dubiński – prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej, Karol Kozieł – dyrektor Obszar Skanska S. A., Mariusz Iwon – menager projektu Skanska S. A., Zenon Zabagło –projektant, architekt firmy Atelier Zetta, Jan Jaworski – prezes  Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu, Konrad Tomkowski – dyrektor Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu, a także starostowie Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung (były) i Krzysztof Wolski (obecny), radni powiatowi  Waldemar Banaś, Tomasz Trela, Lidia Ligorowska,  wójt Gminy Garbatki-Letniska Teresa Fryszkiewicz,  ksiądz kanonik proboszcz Parafii Garbatki-Letniska Augustyn Rymarczyk, Agnieszka Babańca  dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisku, Maria Dziedzicka   prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki, emerytowani   nauczyciele i pracownicy, społeczność szkolna, mieszkańcy Garbatki-Letniska.

 

W przedstawionym zgromadzonym rysie historycznym placówki dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych Mirosław Dziedzicki zwrócił uwagę na fakt, że szkoła  powstała z inicjatywy społecznej trzech mieszkańców Garbatki-Letniska, rozumiejących wojenne zapóźnienia edukacyjne regionu. Inicjatorami idei założenia tu zawodówki byli inżynier Józef Maślanek i Władysław Maślanek bracia, kierujący przedsiębiorstwem drzewnym, budujący  wille na terenie podradomskiego letniska oraz Kazimierz Hornberger, były legionista, nauczyciel w szkole podstawowej.  Urzeczywistnienie powstania tej wizji było procesem wymagającym ogromnego zaangażowania i determinacji.

Bo o ile niezbędne były pozwolenia ówczesnych władz, zabrakło wsparcia finansowego. Funkcjonowanie  średniej publicznej szkoły zawodowej rozpoczęło się  74 lata temu w  5 prywatnych domach: 7 nauczycieli (m. in.  dyrektor Kazimierz Hornberger i charyzmatyczny ksiądz proboszcz Józef Kuropieska) uczyło  46 uczniów. Wkrótce szkoła otrzymała plac na potrzeby rozwojowe w sąsiedztwie istniejącej już szkoły podstawowej. Zaczęło się nauczanie w przewiezionych koleją poniemieckich barakach, po które do Gliwic  pojechali uczniowie wraz z nauczycielami.

 Zabiegi dotyczące powstania nowej szkoły rozpoczęły się w 1969 roku, napotykając różne przeszkody, zamysły o jej likwidacji, aż po trwające ostatnio ponad  dwa lata  formalności związane z przygotowaniem  dokumentacji, kupnem działki,  wyłonieniem wykonawcy projektu budowy, podpisaniem umowy na budowę  16 grudnia 2021 roku.

I tym razem, co czynił przy różnych okazjach, Mirosław Dziedzicki – inicjator wielu twórczych pomysłów, wytrwały w walce z przeciwnościami, wieloletni orędownik budowy „Drzewnej”,  z wdzięcznością wymienił zasługi w staraniach pobudowania nowoczesnej siedziby szkoły – nieżyjącego starosty Powiatu Kozienickiego Janusza Stąpóra  i Leszka Ruszczyka, obecnie dyrektora  Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu. Zaakcentował rangę wydarzenia, ważnego nie tylko dla „Drzewnej”, ale i „Małej Ojczyzny”, kraju.

 

Przemawiająca po dyrektorze Dziedzickim, wicedyrektor szkoły do spraw inwestycyjnych i technicznych Elżbieta Cichawa-Grabowska,  mająca swój znaczący wkład w troskę o dopilnowanie projektu, zaznaczyła rolę Samorządu Mazowsza w podjęciu wyzwania budowy tak spektakularnego dzieła na skalę europejską, zaprezentowała  również  dane   specyfikacyjne  odnośnie projektu nowej „Drzewnej”.

 

            Akt erekcyjny odczytał, pierwszy podpisał, wmurował  marszałek Adam Struzik.

 

Na dokumencie erekcyjnych podpisali się również wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, wicemarszałek i członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, dyrektor  Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku Mirosław Dziedzicki, wicedyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku Elżbieta Cichawa-Grabowska, dyrektor Skanska S. A. Karol Kozieł, projektant Atelier Zetta  Zenon Zabagło, wójt Gminy Garbatki-Letniska Teresa Fryszkiewicz,  poseł na Sejm VIII kadencji RP Leszek Ruszczyk.

 

Kamień węgielny poświęcił ksiądz proboszcz Parafii Garbatki-Letniska Augustyn Rymarczyk.

 

Każdy  z dziewięciu sygnatariuszy aktu erekcyjnego, symbolicznie go wmurowujący,  otrzymał   statuetkę - pamiątkową kielnię, a marszałek dodatkowo   „Pejzaż z okolic Molend”, obraz Timura Karima namalowanym w lipcu 2018 roku podczas 11. Międzynarodowego  Pleneru Ekspresji Twórczej Malarstwa i Rzeźby „Puszcza Kozienicka. Inspiracje Garbatka-Letnisko”, odbywającego się w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych.

 

Zabrzmiały trąbki Koła Sygnalistów Technikum Leśnego. W górę wypuszczono 80 gołębi pocztowych.

 

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że jest to największa inwestycja, którą zrealizuje Samorząd  Województwa Mazowieckiego. Wspomniał o świadomości znaczenia wyjątkowości szkoły, staraniach Janusza Stąpóra, przełomowym roku 2016, przyjeździe do władz samorządowych Leszka Ruszczyka i  starosty kozienickiego Andrzeja Junga. Wyraził nadzieję na kształcenie nakierunkowane na nowe wyzwania, edukację w zakresie projektowania, sztuki użytkowej, konserwacji zabytków.

 

 Wicemarszałek Rafał Rajkowski powiedział, że nie boi się określenia szkoły mianem unikatowej w skali Polski i że proces budowy nie był łatwy, jednak udał się dzięki pomocy ludzi dobrej woli (marszałka Adama Struzika, radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszka  Przybytniaka, Tomasza Śmietanki, posła na Sejm VIII kadencji Leszka Ruszczyka), począwszy od jej przejęcia przed Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, pozyskania gruntów przy bardzo dobrej współpracy z Teresą Fryszkiewicz, wójtem Gminy Garbatki-Letniska, doprowadzenia do spotkania z ministrem Henrykiem Kowalczykiem. Zapadła decyzja o wystawieniu  na sprzedaż w przetargu nieograniczonym ziemi, będącej własnością Lasów Państwowych – za możliwość zakupu tych gruntów podziękował  ministrowi.

Rafał Rajkowski podziękował ponadto za współpracę Andrzejowi Jungowi, byłemu staroście kozienickiemu, Tomaszowi Rosłonkowi, zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Samorządu Województwa Mazowieckiego, Mirosławowi Krusiewiczowi – dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Samorządu Województwa Mazowieckiego, Elżbiecie  Lanc z Zarządu  Województwa Mazowieckiego, nie wahającej się przychylić do budowy szkoły, której koszt pięciokrotnie przewyższa postawienie  standardowej placówki oświatowej. Pierwsze plany inwestycyjne opiewały na kwotę 36 mln.

 

–   W zrozumieniu i zgodzie, w dobrych relacjach w zarządzie, wiedzieliśmy o tym, że powstaje obiekt, który będzie dumą dla nas wszystkich. A przede wszystkim dla Państwa, mieszkańców tej ziemi – podsumował  Rajkowski, z nadzieją na rozwój, że ta realizacja otworzy inną perspektywę funkcjonowania, będzie impulsem, aby korzystać z pełnowymiarowej hali sportowej z funkcją kulturalną. –  Jestem dumny, że taka szkoła powstaje na ziemi radomskiej.

 

Dumę mieszkańców i radość z możliwie najlepszej lokalizacji „Drzewnej” potwierdziła  wójt Gminy Garbatki-Letniska Teresa Fryszkiewicz. Podobnie jak wypowiadający się poprzednicy, m.in.  Elżbieta Lanc, Karol Kozieł, dyrektor firmy „Skanska”, Zenon Zabagło  z   firmy „Atelier Zetta”, gratulowała i życzyła  pomyślności w finalizacji budowy szkolnego kampusu.

 

 Uroczystość prowadzili konferansjerzy: Ziemowit Wasilewski – aktor, absolwent  Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Garbatce-Letnisku w zawodzie stolarz i Sylwia Pyśniak, nauczycielka przedmiotów zawodowych leśnych w Technikum Leśnym.

 

 Na koniec zaproszono zebranych do złożenia wpisów w wyłożonej „Księdze Uroczystości Szkolnych”  i  pamiątkowego zdjęcia  na placu budowy przy ulicy Zofii Sztobryn -  nauczycielki  i założycielki w 1910 roku pierwszej  szkoły  w Garbatce-Letnisku. Także lokalna promotorka i patronka oświaty doczekała się  powstania szkoły przy swojej ulicy.

 

 

          Elżbieta Dziedzicka